Részvételi feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint a megvásárolni kívánt képzés(ek) résztvevője (a továbbiakban: “Résztvevő”) a thepitch.hu honlapon megtalálható online (beleértve az ingyenes és díjköteles e-mail kurzusokat, valamint az online képzési felülettel rendelkező képzéseket), a tantermi formában végezhető képzések (a továbbiakban: “Képzés”, “Képzések”) megvásárlásával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt részvételi feltételeket (a továbbiakban: “Részvételi feltételek”).

Kérjük, amennyiben a megvásárolni kívánt képzés(ek) résztvevője kíván lenni, figyelmesen olvassa el a Részvételi Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vásárolja meg a kiválasztott képzés(ek)t, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A thepitch.hu honlapon megtalálható online (beleértve az ingyenes és díjköteles e-mail kurzusokat, valamint az online képzési felülettel rendelkező képzéseket), a tantermi formában végezhető képzések szervezője és a képzések lebonyolítója Papp Gábor, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: “Oktató”, “Kereskedő”).

  • Papp Gábor, egyéni vállalkozó
  • székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. K1. lház. 5. em. 2.
  • adószám: 69857142-1-42
  • nyilvántartási szám: 53785495
  • e-mail cím: hello@thepitch.hu

Az aktuálisan elérhető képzések listája elérhető az Online képzések, valamint a Tantermi képzések menüpontok alatt.

Az Oktató kisadózó, a Képzésekre vonatkozóan feltüntetett árak alanyi adómentesek. Az Oktató a Képzésekről a díjbekérő pénzügyi teljesítését követően alanyi adómentes, azaz 0% ÁFA tartalommal rendelkező számlát állít ki.

A Képzés megvásárlásával, valamint a Képzésen történő részvétellel a képzésen résztvevő kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a Részvételi Feltételekben foglaltakat, minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Résztvevő vállalja, hogy a Képzésen részt vesz, valamint a Képzés megtartását viselkedésével nem zavarja.

Az Oktató fenntartja a jogot, hogy a Képzések menetrendjék, kezdő időpontját, oktatási tematikáját és az Oktató személyét egyoldalúan módosítsa vagy megváltoztassa a Képzések hatékonyságára és az online marketing módszerek és piac fejlődésére tekintettel.

A Képzés teljes tematikája, valamint a Képzésre vonatkozó minden tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, oktatási anyag, know-how) az Oktató kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Oktató a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Oktató fenntart minden, a Képzés bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Oktató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Képzés egészének, vagy részeinek feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Képzés teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Képzésből bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Oktató követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

Az Oktató a Képzések során igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az Képzéseken történő részvételből, a Képzés időpontjának módosításából, a Képzés elmaradásából, a Képzésen történő részvételből remélt haszonért, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért az Oktató mindennemű felelősségét kizárja.

A Képzéseken való részvétellel a képzésen résztvevő feltétlenül, visszavonhatatlanul és térítésmentesen hozzájárul ahhoz, hogy az Oktató a Képzés során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a Képzésekre vonatkozó marketinganyagok elkészítése, reklámozása és terjesztése céljából felhasználja.

Utolsó frissítés: 2020 június 8. 16:52