Marketing

A marketinget nehéz lenne egzakt módon definiálni. Nem is lehetséges igazán vagy nincs értelme, hiszen annyira sokrétű, komplex fogalom. Érdemes ezért több oldalról megvizsgálni a kérdést.

Marketing

A marketing talán sosem volt olyan népszerű, mint manapság. Mondhatni a csapból is ez folyik. A kisebb és nagyobb vállalatoktól kezdve mindenki próbálja magát népszerűsíteni, új fogyasztókat, ügyfeleket szerezni. Legyen szó offline vagy online módszerekről. A marketing azonban sokkal több, mint reklám. Az életünk több pontján is felbukkan, még ha nem is tudatosul bennünk.

A marketing fogalma elméletben

A marketinget nehéz lenne egzakt módon definiálni. Nem is lehetséges igazán vagy nincs értelme, hiszen annyira sokrétű, komplex fogalom. Érdemes ezért több oldalról megvizsgálni a kérdést, illetve megnézni, mit mondanak róla a szakma elismert alakjai, szövetségei.

 • Az Amerikai Marketing Szövetség hivatalos definíciója szerint a marketing különböző tevékenységek, intézményrendszer és folyamatok összessége, amelyek értéket teremtenek a vásárlók, ügyfelek, partnerek és a társadalom számára.
 • Philip Kotler szerint a marketing olyan tudomány és művészet, ami képes a célpiacon lévő igényeket kielégíteni nyereség mellett.

A marketing tehát lényegében minden olyan tevékenységet magában foglal, amelynek célja a vásárlók igényeinek kielégítése. Ez magában foglalja a piac elemzését, a termékek és szolgáltatások meghatározását és megismertetését, az árak kialakítását és az értékesítés szervezését.

A marketing interdiszciplináris tudomány, ami számos területet ölel fel, beleértve a pszichológiát, közgazdaságtant, vezetéstudományt, menedzsmentet, szociológiát, alkalmazott matematikát és statisztikát.

Ezek a meghatározások rámutatnak arra, hogy a marketing sokkal többet jelent, mint egyszerű reklámozás, számos területet érint, hogy értéket teremtsen és igényeket elégítsen ki a piacon. Na és persze bevételt hozzon.

A marketing célja

A marketing alapvetően arra törekszik, hogy a vállalat termékeit és szolgáltatásait olyan vásárlókhoz, ügyfelekhez igazítsa, akik szükségletüknek megfelelően ezekhez a termékekhez, szolgáltatásokhoz szeretnének hozzáférni. A konverzió végül bevételt hoz.

A marketing evolúciója

Azért, hogy a mai marketing fogalma jobban érthető legyen, fontos megismerni a marketing történetét és az egyes korszakokat is. Íme egy rövid történelmi áttekintés:

Termelésorientáció (1850 előtt)

Az 1850-es évekig a kereslet meghaladta a kínálatot, és a vállalatok fő célja az volt, hogy növeljék a termelést. A fogyasztók igényeinek előzetes megismerése helyett azonban csak a termelési számokra fókuszáltak, ami túltermeléshez vezetett.

Értékesítésorientált korszak (1850-1940)

Az 1850-es évektől kezdve nagyobb hangsúlyt fektettek a fogyasztói preferenciák megismerésére. Az ipari forradalom és a növekvő fogyasztói jövedelem miatt az áruk bősége és az életszínvonal is emelkedett. A vállalatok az értékesítés növelésére koncentráltak, és egyszerű marketingkommunikációs és értékesítési módszereket alkalmaztak. Ekkor kezdődött a vevőkért folytatott küzdelem.

Vevőorientált korszak (1940-1980)

Az 1940-es évektől kezdve a szolgáltatások iránti kereslet is nőtt. A vállalatok piackutatást kezdtek végezni, hogy megértsék a piacot. Ez alapján alakították ki a termékeiket, meghatározták az árakat és tervezték az értékesítést. Ebben az időszakban született meg a marketing, mint tudományág.

Társadalomorientált korszak (1980-1990)

Az 1980-as évektől kezdve fejlődött ki a modern marketingszemlélet és módszerek. Ebben az időszakban megjelent az irracionális fogyasztás és a termékek felhalmozása. A vásárlók között függőség alakult ki a termékek vásárlása és fogyasztása iránt. A fogyasztóvédelem és a környezetvédelem szerepe erősödött, és a hatóságok felismerték, hogy nem minden esetben lehet szabad teret engedni a fogyasztói igényeknek. Tiltott, piacilag árazott termékek és külön adók (pl. alkohol és dohány) jelentek meg.

Globalizáció (1990-től napjainkig)

A 90-es évektől kezdve a marketing szemléletmód kiterjedt más területekre is, például a művészetre és oktatásra is. Megjelent a non-profit marketing, és egyre több transznacionális és multinacionális vállalat lépett színre. Ebben az időszakban elterjedt a tömegmarketing, amelynek célja a nagyszámú fogyasztó elérése és befolyásolása. A globalizációs korszak még ma is tart, de épp új korba, az ipar 4.0 időszakába lépve a 21. század új megközelítéseket hoz magával.

Marketing a 21. században

Az egyes korszakok áttekintése segít megérteni a marketing fogalmát a mai értelemben. A modern marketing már nemcsak a termelés és az értékesítés növelésére törekszik, hanem hangsúlyt helyez a fogyasztók igényeinek megismerésére és kielégítésére. A társadalom és környezetvédelem fontossága is egyre nagyobb szerepet kap a marketingtevékenységek során. A digitális megoldások, az innováció, és persze a mesterséges intelligencia is megkerülhetetlen tényezővé vált.

A marketing fő koncepciói

Mind ismerjük a mondást: “ahány ember, annyi vélemény”. Nos, ez az üzleti életben is hasonlóan működik. Persze vannak alapvető struktúrák és megközelítések. A vállalatok 2023-ban általában a következő koncepciók alapján működnek:

 • Termelési koncepció: ezek a vállalatok arra törekednek, hogy nagyobb termelési mennyiséget érjenek el, optimális üzemméretet alakítsanak ki és így olcsóbban termeljenek. Az ilyen vállalkozások azt gondolják, hogy az alacsony ár vonzóvá teszi termékeiket a versenytársakkal szemben.
 • Termékkoncepció: itt a vállalatok a termékeik tulajdonságait javítják vagy új jellemzőkkel látják el. Úgy vélik, hogy a fogyasztók a jobb minőségű, fejlettebb, több funkciót kínáló termékeket preferálják a piacon.
 • Értékesítési koncepció: ebben az esetben a vállalatok reklámokkal és más értékesítésösztönző módszerekkel igyekeznek rávenni a vásárlókat arra, hogy gyakrabban, nagyobb mennyiségben vagy nagyobb kiszerelésben vásároljanak.
 • Marketingkoncepció: ez a koncepció azt jelenti, hogy a marketingfunkciók az egész vállalaton belül megjelennek, és minden tevékenységet a piacra és a vevőkre támaszkodva építenek fel.

A marketing koncepciójának négy pillére:

 • Piacközpontúság vagy piacorientáció: a piac és a vevők az elsődlegesek, az igényeiket kell feltárni és ezek szerint kell termelni és értékesíteni.
 • Vevőorientáció: a vevők megismerése és az igényeik, elvárásaik figyelembevétele kiemelkedő fontosságú.
 • Koordinált marketing: a különböző marketingtevékenységeket és célokat összehangolni a vállalat egészének érdekében.
 • Profitmaximalizálás: a vállalat a marketinget azért alkalmazza, hogy magasabb bevételt érjen el, amely meghaladja a marketingtevékenység költségeit, így jelentős profitnövekedést érhetnek el.

A felsoroltak tipikus példák. Nem jelenti azt, hogy foggal-körömmel ragaszkodni kell hozzájuk. De a legtöbb cég marketingjére ráhúzható valamelyik elem.

Klasszikus marketing megközelítések és modellek

A marketing világában számos klasszikus megközelítés és modell létezik, amelyek segítenek a vállalatoknak megérteni a piacot, a fogyasztókat és a versenytársakat. A közgazdaságtudományt valaha is hallgatók bizonyára álmukból felkelve is ismerik a fogalmakat: marketingmix, STEEP-elemzés és SWOT-elemzés. De talán másoknak sem ismeretlen kifejezések.

Marketingmix

A marketingmix, vagyis a 4P modell a

 • termék (product), az
 • ár (price), a
 • hely (place) és a
 • promóció (promotion)

négy elemére koncentrál. Ez a modell segít a vállalatoknak megtervezni és megvalósítani marketingstratégiájukat, és az elemek kombinációjának megfelelő beállításával hatékonyan elérhetik a célpiacukat. Idővel azonban további 3P is “bekerült” az elméletbe:

 • emberek (people)
 • folyamat (process)
 • fizikai megjelenés (physical evidence)

Napjainkban tehát inkább 7P-ről, mintsem 4P-ről beszélünk. Vagy éppen 8P-ről, de a nyolcadik elem szinte teljesen különálló kategóriát alkot. Ez nem más, mint a lila tehén (purple cow), ami arról szól, hogyan lehet kitűnni a tömegből.

STEEP-elemzés

A STEEP-elemzés a külső környezeti tényezők vizsgálatára összpontosít, amelyek befolyásolják a vállalatot és a piacot. Az elemzés a

 • társadalmi (social),
 • technológiai (technological)
 • gazdasági (economical),
 • környezeti (ecological) és
 • politikai tényezők (political)

feltárásával segít az előrejelzésben és a stratégiai döntések meghozatalában.

SWOT-elemzés

A SWOT-elemzés a vállalat

 • belső erősségeinek (strengths),
 • gyengeségeinek (weaknesses), valamint a
 • külső lehetőségeknek (opportunities) és
 • veszélyeknek (threats) a vizsgálatára összpontosít.

Ez a modell segít az üzleti helyzet és a versenytársak feltérképezésében, valamint a stratégiai előnyök kihasználásában és a kockázatok kezelésében.

A marketing jelentése és fajtái a gyakorlatban

Ha már megtanultad a marketing elméleti alapjait, jó úton jársz. De ez még nem hoz neked új fogyasztókat, vevőket és ügyfeleket. Hiszen ez fontosabb, mint jelesre vizsgázni az iskolapadban. A piacot ez nem érdekli. Fontos tehát, hogy ne csak értsd, hanem a gyakorlatban is tudd használni a marketinget. A lehetőségek tárháza szinte végtelen. A módszerek ugyanis folyamatosan fejlődnek, az emberi kreativitásnak csak a képzelet szab határt. A mesterséges intelligenciának talán még az sem.

Offline marketing

Először is tekintsük át a klasszikus, hagyományos offline marketing típusokat:

 • A direkt marketing olyan marketingtevékenység és értékesítés, amely közvetlenül személyes kapcsolaton alapul (például telemarketing, levél stb.).
 • A telemarketing főként piackutatásra és az ügyfélelégedettség felmérésére szolgál. 
 • A postai DM levél a reklámozás egy formája, amit postai úton végeznek.
 • A CRM rendszer egy olyan rendszer, ami az ügyfélkapcsolatok kezelésére szolgál.
 • A rádió az országos és helyi rádiócsatornákon történő audio reklámozást jelenti.
 • A tévéreklám az országos és helyi televízió csatornák műsorideje között fellelhető reklámozás.
 • A reklámtábla és az óriásplakát a vizuális kommunikáció látványos eszközei, amelyek kültéren vagy beltéren találhatók.
 • Az eladáshelyi reklám (POS) olyan reklámozási formákat jelent, amelyek az értékesítés helyén (például az üzletben) célozzák meg a vevőket, például szórólapokkal, katalógusokkal, táblákkal, kóstoltatással, hangosbemondóval, és így tovább.
 • A kiállítások, rendezvények és vásárok a termékek és szolgáltatások bemutatására, valamint a személyes kapcsolatra épülő komplex marketingkommunikációra szolgálnak.

Ezek tehát a jól ismert, a gyakorlatban is bevált offline marketinges megoldások.

Affiliate marketing

Az affiliate marketing kiváló lehetőség arra, hogy pénzt keress. Ennek során közvetítőként más termékeit ajánlod az embereknek, és ezáltal bevételre teszel szert.

Az affiliate marketingben két fél vesz részt:

 • A kereskedő felelős a termék előállításáért, árazásáért és a vásárlókhoz való eljuttatásáért. Számára az affiliate marketing stratégia a vásárlók szerzésére, míg az affiliate marketinges olyan partner, aki segíti az értékesítést.
 • Az affiliate marketinges a közvetítő szerepét tölti be. Feladata a termék népszerűsítése és az érdeklődők, valamint a vásárlók megszerzése. Bevételeit az eladott termékek után járó jutalékokból szerezheti.

Az affiliate marketing tipikusan passzív jövedelmi forrást jelent. Ha jól csinálod.

AI marketing

Az AI marketing (Artificial Intelligence Marketing), vagyis az MI (mesterséges intelligencia) használata talán még sosem volt annyira felkapott, mint manapság. Hiszen ki ne hallott volna már a ChatGPT-ről és társairól. De ez még csak a kezdet. A jövő bizonytalan, de ez nem biztos, hogy olyan rossz. Jó esetben rengeteg új kaput nyit ki az MI, rossz esetben meg úgyis mindegy, mert a gépek átveszik az uralmat. A lényeg: haladj a korral, tanuld az új módszereket és ne állj ellent az új dolgoknak. Aki lemarad, kimarad. Merj változni, ha szükséges!

Ha definiálni kellene, a mesterséges intelligencia alapú marketing mindenesetre olyan forma, ami eltérő koncepciókat és modelleket használ, például gépi tanulást és bayesi hálózatokat, a marketing célok eléréséhez. A fő különbség a hagyományos marketing formákhoz képest a gondolkodásmódban rejlik, amit a számítógépes algoritmus végez, nem az ember.

A mesterséges intelligencia számos digitális marketing területen használatos, mint például a tartalommarketing, az email marketing, az online hirdetés (gépi tanulással kombinálva), a közösségi média marketing, az affiliate marketing és egyebek.

Online marketing

Az online marketing az internetet használja brandépítésre, termékek és szolgáltatások népszerűsítésére és értékesítésére. Digitális marketingként is ismerjük ezt a fogalmat, amelyet szintén gyakran használnak. Idetartoznak a következők (a teljesség igénye nélkül):

 • Weboldal: egy minőségi weboldal a modern vállalkozás alapja, ideértve a webáruházakat is. A WordPress esetében ajánlott az Elementor vagy a DIVI sablon használata a stabilitás érdekében.
 • Tartalommarketing: a content, vagyis a tartalom a király elve szerint értéket adunk az embereknek a „rátukmáló” marketing helyett. Idetartoznak például a YouTube videók és tanulságos blogposztok.
 • Email marketing: az email marketing még mindig hatékony csatorna, ha megfelelően használjuk. Az ár/érték arányban rendkívül versenyképes.
 • Fizetett hirdetések (PPC): ha gyors eredményekre vágyunk, érdemes kattintás alapú fizetett hirdetéseket használni különböző platformokon (Google Ads, Facebook és Instagram Ads, YouTube, LinkedIn, Twitter stb.).
 • Közösségi média marketing (SMM): a közösségi média marketing magában foglalja a marketingtevékenységeket az összes közösségi platformon. Az Instagram és a TikTok például népszerű a fiatalok körében.
 • Online PR és influencer marketing: véleményvezérek mindig is jelen voltak a klasszikus marketingben, de ma már influencereknek nevezzük őket.
 • Keresőoptimalizálás (SEO): ha már van egy jól működő, a mai trendeknek megfelelő weboldalad, nyilvánvalóan azt szeretnéd, hogy a felhasználók megtalálják a terméket vagy szolgáltatást keresőmotorok (például a Google) által. A keresőoptimalizálás segít abban, hogy a tartalmaid a kulcsszavakra való keresések között előkelő helyet foglaljanak el.

Marketing ügynökségek

A marketing ügynökségek azért vannak, hogy segítsenek átlátni a cég komplex helyzetét és versenyelőnyt kovácsoljanak a piacon. Ráadásul tudatosan, előre meghatározott marketing stratégia alapján építheted a branded.

Egyes ügynökségek integrált formában működnek, vagyis igyekeznek lefedni a marketing teljes palettáját. Mások pedig egy-egy területre specializálódtak, azt viszont oda-vissza tudják. A The Pitch SEO ügynökség például az utóbbi kategóriába tartozik. A keresőoptimalizáláshoz nagyon is értünk.

Kiszerveznéd a keresőoptimalizálást?

Bízd meg a The Pitch SEO ügynökséget!

Egy SEO projekt során a kiinduló állapot elemzését követően egy hatékony SEO stratégiát határozunk meg, majd folyamatos tartalomgyártással, valamint online PR és linképítéssel segítjük ügyfeleinket üzleti céljaik elérésében.

Tovább

Számos egyéb marketingeszköz is létezik, melyekről más bejegyzésben írtunk részletesen. Ahogyan a marketingstratégia is nélkülözhetetlen a hosszú távú sikeres üzleti működés eléréséhez.

A marketingről összességében

A marketing tehát igen komplex terület, és az üzleti növekedés motorjaként szolgál. De csak akkor, ha jól csinálod. Ehhez először meg kell érteni az egész jelenség mögött meghúzódó elméleti szálakat, majd átültetni a gyakorlatba a tudást. A klasszikus, offline módszerek mellett a digitális megoldásoké nemcsak a jövő, hanem a jelen is. Így például a keresőoptimalizálás, vagy az online hirdetések a legnagyobb hatású marketinges eszközök közé sorolhatóak. A jövőben pedig a mesterséges intelligencia marketingre gyakorolt befolyását sem szabad félvállról venni.

Ingyenes Growth Hacking képzés

Growth Hacking gyorstalpaló

A Growth Hacking (GH) olyan marketing megoldás, ahol technológiai, analitikai és kreatív megoldások felhasználásával exponenciális növekedést érhetünk el. Az 5 részes email kurzus bevezetést ad a témába és segít megérteni a fő fogalmakat, technikákat.

Tovább


Cikkek, ahol írtunk már erről a témáról